tel: 0648942609

zmk@muzejknjazevac.org.rs

19350, Knjaževac

Karadjordjeva 15 str.

Rukavice

1983. godina, Svetozar Popović, Ponor / Deo narodne nošnje

Muške rukavice pletene od domaće vune, sa dve pređe. Ukrašene geometrijskim ornamentima. Pletene su sa dva prostora za prste. Kraj 19. veka.

Skulptura Lava

1991. godina, lokalitet Slatina, skulptura

Kamena skulptura ležećeg lava, ispružene prednje noge i glava okrenuta u levo. Verovatno deo nadgrobnog rimskog spomenika.

Votivni stub

1979. godina, lokalitet Timacum Minus, votivni spomenik

Votivni stubić posvećen bogu Jupiteru od strane Flavija Bitusa.