tel: 0648942609

zmk@muzejknjazevac.org.rs

19350, Knjaževac

Karadjordjeva 15 str.

Krst relikvijar

1985. godina, lokalitet Sv. Trojica, krst relikvijar

Krst relikvijar izrađen od srebrnog lima, unutrašnji deo je od drveta.

Figura

1978. godina, lokalitet Ravna, antropomorfna statueta sa ogrlicom

Statueta žene sa sumarno obrađenim licem i naglašenim grudima. Oko vrata ogrlica izvedena krupnim ubodima.

Zdelica

1987. godina, lokalitet Škodrino polje, keramička posuda

Keramička zdelica oker boje sa jezičastim, perforiranim proširenjima.