tel: 0648942609

zmk@muzejknjazevac.org.rs

19350, Knjaževac

Karadjordjeva 15 str.

Sekira

1979. godina, lokalitet Koželj, alatka korišćena za seču šuma i obradu drveta

Kamena sekira, sive boje, sa usadnikom za dršku.

Merkur

1996. godina, lokalitet Timacum Minus, statueta boga Merkura

Bronzana statueta boga Merkura.

Dionis

1980. godina, lokalitet Timacum Minus, fragment statuete boga Dionisa

Glava boga Dionisa ukrašena listovima vinove loze i grožđem, izrađena od terakote.