tel: 0648942609

zmk@muzejknjazevac.org.rs

19350, Knjaževac

Karadjordjeva 15 str.

Svetiljka

1983. godina, lokalitet Timacum Minus, svetiljka

Bronzana svetiljka – lucerna, sa kružnim diskom koji je prema kljunu ukrašen sa dva krilca. Između recipijenta i kljuna nalazi se mala drška za vešanje.

Fibula

1977. godina, lokalitet Timacum Minus, kopča za pričvršćivanje odeće

Bronzana, krstoobrazna pozlaćena fibula, luk fibule ukrašen motivom jelove grančice.

Nožić

1994. godina, lokalitet Baranica, alatka korišćena pri obradi kože i mesa

Kremeni nožić, izduženog oblika, braon boje, sa finim retušom.