tel: 0648942609

zmk@muzejknjazevac.org.rs

19350, Knjaževac

Karadjordjeva 15 str.

Votivna ikona

1978. godina, lokalitet Ravna – Sv. Trojica, votivna ploča sa predstavom božanstva

Mermerna, votivna ploča sa predstavom boga Deus Dobratus-a.

Pehar

1987. godina, lokalitet Škodrino polje, posuda za piće

Dvouhi keramički pehar, narandžaste boje sa dve male drške

Ćup

1998. godina, Knjaževac / Posuda za čuvanje hrane I tečnosti

Velika keramička posuda koja je imala široku upotebu. Uglavnom se koristila za čuvanje hrane. Posuda braon boje, ukrašena slikanim dekorom I glazirana. Početak 20. veka.