tel: 0648942609

zmk@muzejknjazevac.org.rs

19350, Knjaževac

Karadjordjeva 15 str.

Pojasni okov

1996. godina, lokalitet Timacum Minus, pojasni okov

Pojasni okov izrađen od legure bakra. Okov je izduženog oblika ukrašen vitičastim motivom.

Šolja

1978. godina, lokalitet Timacum Minus, šolja

Keramička šolja sa jednom drškom, sferične forme, izrađena od žućkastobele zemlje, ukrašena koncentričnim linijama.

Naušnice

1996. godina, lokalitet Timacum Minus, naušnice

Dve zlatne naušnice sa piramidalnim priveskom u obliku Herkulove batine, sa perlom od bisera na kraju