tel: 0648942609

zmk@muzejknjazevac.org.rs

19350, Knjaževac

Karadjordjeva 15 str.

Bardak

1983. godina, Knjaževac / Posuda za rakiju

Bardak je posuda izrađena od keramike. Služi isključivo za rakiju, vruću I hladnu. Bardak je žute boje, ukrašen urezanim koncentričnim krugovima. Početak 20. veka.

Pehar

1994. godina, lokalitet Timacum Minus, posuda za piće

Keramički pehar sa tri drške, rame ukrašeno žljebovima, braon boje.

Krčag

1994. godina, lokalitet Timacum Minus, krčag

Keramički krčag bikonične forme, trolisnog otvora, narandžaste boje.