tel: 0648942609

zmk@muzejknjazevac.org.rs

19350, Knjaževac

Karadjordjeva 15 str.

Krčag

1994. godina, lokalitet Timacum Minus, krčag

Keramički krčag bikonične forme, vrat i rame ukrašeni žljebovima, narandžaste boje.

Krčag

1995. godina, lokalitet Timacum Minus, krčag

Krčag sa trolisnim otvorom, loptastog trbuha, spoljna površina maslinasto gleđosana.

Krčag

1994. godina, lokalitet Timacum Minus, krčag

Keramički krčag bikonične forme, vrat i rame ukrašeni žljebovima, narandžaste boje.