tel: 0648942609

zmk@muzejknjazevac.org.rs

19350, Knjaževac

Karadjordjeva 15 str.

Lonac

1994. godina, lokalitet Timacum Minus, lonac

Keramički, bikonični lonac ukaršen ispod samog oboda kosim linijama. Rame je ukrašeno valovnicama a ostatak suda ukrašavaju koncentrične, horizontalne linije.

Krčag

1994. godina, lokalitet Timacum Minus, krčag

Keramički, amforoidni krčag svetlonarandžaste boje ukrašen koncentričnim žljebovima.

Zdela

1985. godina, lokalitet Sv. Trojica, zdela

Duboka gleđosana zdela ukrašena stilizovanim listovima i talasastim linijama.