tel: 0648942609

zmk@muzejknjazevac.org.rs

19350, Knjaževac

Karadjordjeva 15 str.

Zdela

1985. godina, lokalitet Sv. Trojica, zdela

Zdela širokog oboda čija je unutrašnjost oslikana tamno zelenim i mrkim tonovima na svetlo žućkastoj pozadini.

Lončić

1995. godina, lokalitet Timacum Minus, lončić

Keramički lončić narandžaste boje, na ramenu ukrašen trakom sastavljenom od vertikalnih, tačkastih linija, ispod koje je motiv višestruke valovnice.

Kačica za kajmak

1978. godine kupljena od Aleksandra Miletić, Vasilj / Sud za čuvanje sira

Drveni sud za za čuvanje sira ili kajmaka. Kraj 19. I početak 20. veka.