tel: 0648942609

zmk@muzejknjazevac.org.rs

19350, Knjaževac

Karadjordjeva 15 str.

Bardak

1983. godina, Knjaževac / Posuda za rakiju

Bardak je posuda izrađena od keramike. Služi isključivo za rakiju, vruću I hladnu. Bardak je braon žute boje, ukrašen koncentričnim krugovima. Početak 20. veka.

Bardak

1983. godina, Ravna / Posuda za nošenje rakije

Bardak je posuda izrađena od keramike. Služi isključivo za rakiju, vruću I hladnu. Bardak je braon boje, ukrašen slikanim dekorom I glaziran. Bogato dekorisan bardak koristio se za prilikom pozivanja gostiju za slavu I svadbu. Početak 20. veka.

Testija

1983. godina, Kalna / Posuda za vodu

Testija ili kondir je posuda za čuvanje I nošenje vode. Svetlo braon I žute boje, dekorisana polivanjem I glazirana. Početak 20. veka.