Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

InterDIGImuseum

Интерактивна платформа за дигитализацију музеја

Присутни РИМ Књажевац

Виртуелна шетња од 360 степени

3D Models

The InterDIGImuseum Project

Пројекат ИнтерДИГИмусеум

Финансира Европска унија. Изнети ставови и мишљења су, међутим, само аутора(а) и не одражавају нужно ставове Европске уније или Европске извршне агенције за образовање и културу (ЕАЦЕА). Ни Европска унија ни ЕАЦЕА не могу бити одговорне за њих.

Museum Template – Mad UX © 2018. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use